Авторизація

HomeНовиниОфіційноСоціально-економічне становище Володимирецького району у січні–квітні 2017 року

Соціально-економічне становище Володимирецького району у січні–квітні 2017 року

( 0 Votes )

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 65,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення збільшилася на 139 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 8,7 особи.

У січні–березні 2017р. рівень природного приросту становив 3,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність склала 17 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 13,4 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 926 домогосподарствам, що становило 81,7% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 348 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. склала 509,5 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 170,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 119 грн.

Крім того, 567 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1660,8 тис.грн, з них у сільській місцевості – 185 домогосподарствам на загальну суму 531,4 тис.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2929 грн.

У січні–квітні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 524 тис.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 597 тис.грн, рівень оплати наданих послуг склав 87,7%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2017р. становила 598 осіб. У загальній кількості безробітних 75,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 46% – жінки, 35,5% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. склала 23. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду становило 26 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. склав 1314 грн, що дорівнює 41% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у І кварталі 2017р. становила 4453 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що на 39,2% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з І кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився в 1,6 раза, або на 1752 грн.

Розмір заробітної плати по району у І кварталі 2017р. на 18,7%, або на 1025 грн, не досягав середньообласного рівня (5478 грн).

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2017р. в районі обліковано 199 кримінальних правопорушень, що на 6,4% більше, ніж у січні–квітні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 67 – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,9% менше, ніж у січні–квітні 2016р.).

За цей період виявлено 32 особи, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2017р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 22,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,8% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 346,2 грн капітальних інвестицій.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2017р. вирощено 15 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 25,9% більше порівняно з січнем–квітнем 2016р., реалізовано на забій 5 т тварин (на 70,8% менше), вироблено 100 т молока (на 31,3% менше).

На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 493 голови (на 38,5% менше, ніж на 1 травня 2016р.), у т.ч. корів – 193 голови (на 54,3% менше); свиней – 77 голів (на 26,2% більше).

У січні–квітні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 11,4 т зернових та зернобобових культур (в 1,9 раза більше, ніж у січні–квітні попереднього року), 8 т тварин сільськогосподарських живих (на 77% менше), 35,4 т молока (на 4,4% більше). Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур зменшилася на 2,1%, тварин сільськогосподарських живих та молока зросла відповідно на 5,2% і в 1,6 раза.

 Промисловість

У січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,5 раза збільшено випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 40,7% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 39,1% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 2,6% – рукавичок, рукавиць, мітенок (крім трикотажних). Водночас на 24,4% скоротилося виробництво каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, відповідно на 33,3% і 75% – комплектів та костюмів і піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних.

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,2 млн.грн, що становить 0,8% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 5,6 тис.мзагальної площі житла, що складає 81,2% обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого житла становила 5,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 450,9 тис.дол. США, імпорт – 14,3 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт та імпорт скоротилися відповідно на 32,3% і 38,1%. Позитивне сальдо склало 436,6 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Азербайджану, Польщі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, живi тварини; імпорту – засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2017р. становив 2 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення становив 30,6 дол.

(За інформацією ГУ статистики у Рівненській області)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 134 гостей на сайті