HomeНовиниОфіційноЗміни щодо порядку реєстрації безробітних

Зміни щодо порядку реєстрації безробітних

( 3 Votes )

 

Кабінет Міністрів схвалив проекти указу Президента України про Державну службу зайнятості України та про затвердження положення про цю службу. Відповідне рішення ухвалено 26 листопада 2012 року під час засідання Кабінету Міністрів України.

Пропоновані зміни розроблено на виконання соціальних ініціатив Президента України щодо втілення нової соціальної політики. Утворена структура – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції стане правонаступником нині діючої Державної служби зайнятості, яку буде суттєво модернізовано для виконання завдань, поставлених Президентом України. Діяльність Служби зайнятості спрямовуватиметься та координуватиметься Віце-прем’єр-міністром Міністром соціальної політики.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, здійснюватиме свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи з 1 січня 2013 року.

Новим законодавством передбачено також і зміни щодо порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку інших осіб, які шукають роботу.

Для набуття статусу безробітного особа з числа, зазначених в частині першій статті 43 Закону України „Про зайнятість населення” (далі – Закон), подає до територіального органу заяву про надання статусу безробітного, форма якої затверджується наказом центрального органу.

Разом із заявою подаються паспорт громадянина України; довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків; трудова книжка, у разі наявності; диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку, у разі наявності.

У разі відсутності паспорта громадянина України подається або довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ; посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця (якщо особа іммігрант, іноземець або особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідка особи, яка потребує додаткового захисту (якщо особа потребує додаткового захисту); посвідка особи, якій надано тимчасовий захист (якщо особі надано тимчасовий захист); свідоцтво про народження (якщо особа не досягла 16 років).

Якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, вона подає паспорт з відміткою „Про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”.

За бажанням особи реєстрація здійснюється незалежно від її зареєстрованого місця проживання та/або перебування.

У разі відсутності підходящої роботи територіальний орган здійснює реєстрацію особи як безробітної шляхом надання статус безробітного з дня подання заяви та документів, передбачених цим Порядком.

Рішення про надання статусу чи відмову у наданні статусу зареєстрованого безробітного приймається територіальним органом не пізніше восьмого робочого дня з дня подання особою заяви про реєстрацію.

Особа під час подання заяви про реєстрацію ознайомлюється з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного.

Особи, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також особи у яких відсутній страховий стажу у осіб, крім зазначених в частині другій статті 6 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” не можуть бути зареєстровані як безробітні.

Молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймається на роботу, повинна зареєструватися у територіальному органі протягом 6 місяців з дня закінчення (припинення) навчання чи звільнення зі служби, з метою реалізації права на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за допомогою територіального органу.

Зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідувати з метою пошуку роботи та отримання інших соціальних послуг територіальний орган, де він зареєстрований, не рідше, ніж один раз на 30 календарних днів, з документом, що посвідчує особу та трудовою книжкою.

У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи або підстав для виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, зареєстрований безробітний подає відповідні документи.

У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому територіальному органі, особа подає до територіального органу, де зареєстрована, відповідну заяву. З наступного дня після подання такої заяви, нарахування допомоги по безробіттю припиняється, при цьому особа продовжує перебувати в статусі безробітного.

Міністерством соціальної політики України розроблено також проект Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, який передбачає наступні зміни.

Допомога по безробіттю призначається територіальним органом з восьмого дня після реєстрації особи як безробітної на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де особа проходила службу.

Якщо страховий стаж у 12 місяцях, що передують реєстрації безробітного, дорівнює або більший шести місяців (а не 26 календарних тижнів), допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу.

Для обліку страхового стажу за 12 місяців, що передують дню реєстрації безробітного, період збільшується на кількість календарних днів періоду поважної причини перерви страхового стажу, у випадку, коли принаймні 1 день періоду поважної причини перерви страхового стажу входить до вказаних дванадцяти місяців.

Якщо страховий стаж у 12 місяцях, що передують реєстрації безробітного, менший шести місяців або особи були  звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами та у разі, коли ця робота була їх останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).

Молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової служби і потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце, у разі реєстрації в установленому порядку як безробітної надається допомога по безробіттю тривалістю 180 календарних днів у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

Допомога по безробіттю інвалідам призначається на загальних підставах відповідно до Закону. У разі, якщо інвалідом використано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття у межах дворічного періоду, то при наступній реєстрації його як безробітного за відсутності нового страхового випадку, допомога по безробіттю йому не призначається.

Допомога по безробіттю за календарний місяць не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, та не може бути меншою мінімального розміру, який встановлюється правлінням Фонду.

У разі, якщо на восьмий день з дня реєстрації застрахованої особи як безробітної відсутні дані у повному обсязі для обчислення її страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

Після надходження уточнених даних з Державного реєстру здійснюється перерахунок виплати допомоги по безробіттю. У разі припинення реєстрації безробітного перерахунок може здійснюватися за заявою особи або за рішенням суду.

Допомога по безробіттю призначається у межах дворічного періоду, що встановлюється з восьмого календарного дня реєстрації до відповідної дати через два роки. Початком наступного дворічного періоду є дата призначення допомоги по безробіттю за межами попереднього дворічного періоду у разі чергової реєстрації безробітного.


 

Тетяна Рябченко,

заступник директора Володимирецького РЦЗ


 

Топ- 7 новел закона «О занятости населения»

С 1 января 2013 года вступает в силу существенно откорректированный Закон Украины № 5067-VI«О занятости населения» от 05.07.2012.  Новые правила игры на рынке труда ощутит большинство работающих украинцев. Дарья Мантюк-Кирилова, юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» проанализировала обновленный закон и составила рейтинг его важных новел.

1. Услуги рекрутеров для людей станут бесплатными.

С 1 января 2013 года компаниям, которые помогают украинцам трудоустраиваться (кадровые агентства, рекрутинговые компании и т.д.) запрещено брать плату за свои услуги с рядовых людей.  Теперь их работу по подбору персонала будут оплачивать исключительно компании - работодатели.  Теперь, те компании, которые предоставляли не профессиональные услуги и  зарабатывали исключительно на гонорарах от граждан, очевидно, вынуждены будут либо пересмотреть принципы своей работы, либо выйти из рынка данных услуг.

2. Запрещено ограничивать возраст кандидатов на вакансию. 

С 1 января  2013 года объявления о вакансиях по типу «требуется специалист  возрастом до 30-35 лет…» - вне закона. Законодатель  впервые запретил работодателям ограничивать возраст кандидатов в объявлениях о вакансиях,  а также  предлагать работу только мужчинам или только женщинам. Такое нововведение значительно усложнить кампаниям поиск  нужного сотрудника. Работодатель либо рекрутинговое агентство вынуждены будут искать нужных сотрудников, отбирая кандидатов, основываясь на присланных резюме, а не устанавливать собственные  требования в публикуемых вакансиях.  Но другого выхода у них не будет, ведь если они нарушат эту норму – их оштрафуют на 10 минимальных зарплат, установленных на момент выявления нарушения.  Для справки: на 1 декабря 2012 года размер минимальной зарплаты в Украине составляет 1134 грн.

3. Мужчинам с детьми помогут в трудоустройстве. 

Расширен перечень категорий граждан, имеющих дополнительные  гарантии в содействии трудоустройству. В частности это касается мужчин, имеющих детей до 6 лет; одиноких мужчин, имеющих детей  до 14 лет или детей-инвалидов. Расширение перечня категории граждан, имеющих дополнительные  гарантии в содействии трудоустройству, является позитивным нововведением, направленным на поддержку неконкурентоспособных граждан. Следует отметить, что сотрудников, которые относятся к данным категориям граждан, согласно Закону в компании со штатом от 20 человек сотрудников, должно быть не менее 5%.   Несоблюдение работодателем установленной  квоты влечет за собой штраф для работодателя за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной на момент выявления нарушения. На сегодняшний день, за нарушение в данной сфере, для работодателя предусмотрен штраф в размере четырех минимальных заработных плат. Таким образом, расширив перечень категорий граждан, имеющих дополнительные  гарантии в содействии трудоустройству, законодатель уменьшил ответственность за несоблюдение квоты таких граждан в компании.

4. После 45 лет – опять в университет.

Если вам больше 45 лет и у вас есть 15-летний страховой стаж, тогда с 1 января 2013 года можно получить одноразовый ваучер, который дает право повысить свою квалификацию или получить новую профессию.   За ваучер придется заплатить, но не более 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (прожиточный минимум на 1 декабря 2012 года составляет 1095 грн.) Данная новелла будет стимулировать украинцев старше 45 лет, которые не могут найти работу по специальности в связи с невостребованностью их профессии, к смене рода деятельности и дальнейшему трудоустройству.

5. Трудоустроенных безработных не уволят 2 года.

С 1 января 2013 года государство берется заинтересовывать предприятия трудоустраивать безработных.  Оно обещает, что для тех, кто возьмет в штат людей с биржи труда, в течение года ежемесячно будут компенсировать фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Одно условие – безработные должны будут проработать на предприятии не мене 2 лет. С одной стороны компенсация расходов, связанных с уплатой единого взноса  будет стимулировать работодателей официально оформлять трудовые отношения.  С другой - оговорка о том, что трудоустройство безработных должна осуществляться на 2 года и более, может стать инструментом манипуляции для недобросовестных сотрудников. Зная, что их увольнение до истечения данного срока является невыгодным для работодателя, бывшие безработные смогут умышленно относиться к работе без особого усердия.

6. Стажировку запишут в трудовую книжку студента.

С 1 января 2013 года государство разрешило студентам не только проходить стажировку по будущей профессии на предприятии, но и пообещало вносить данные о ней в  их трудовые книжки.  Это нововведение предоставляет молодежи дополнительные гарантии для трудоустройства. Даже в случае, если такая стажировка не будет оплачиваться работодателем, для молодых специалистов, такое нововведение является положительным, так как запись о прохождении стажировки вносится в трудовую книжку. Следовательно, такая стажировка не только будет учитываться при общем трудовом стаже сотрудника, а также будет являться официальным подтверждением опыта работы.

7. Размер  максимального пособия по безработице превысит среднюю зарплату по стране.   

С 1 января 2013 года максимальный размер пособия по безработице будет составлять четыре прожиточных минимумов(на 1 декабря 2012 года он составляет 1095 грн.). Таким образом, безработный в Украине ежемесячно сможет получать до 4 380 грн.. Увеличение размера пособия по безработице требует выделения дополнительных бюджетных средств. В связи с этим, существует риск того, что реализация данной нормы может существенно ударить по карману налогоплательщиков.

Пресс-служба

ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

www.abp.kiev.ua


 


 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити