Авторизація

HomeНовиниОфіційноЗміни в умовах оренди водних об’єктів

Зміни в умовах оренди водних об’єктів

( 0 Votes )

У Володимирецькому районі розташовано 47 ставків, 12 з яких знаходиться в оренді. З 1.07.2013 року набрав чинності Закон України „Про аквакультуру”, відповідно до прикінцевих положень якого статтю 51 Водного кодексу України, викладено у новій редакції.

Зазначений закон та зміни до статті 51 Водного кодексу України змінюють існуючий підхід до процедури надання водних обєктів в оренду. Відповідно до прийнятих змін, чинне законодавство розрізняє різні процедури та принципи надання водних обєктів.

По-перше, водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми надаються в користування на умовах оренди відповідно та у порядку, передбаченому статтею 51 Водного кодексу України, для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

Відповідно до статті 1 Водного кодексу України, водосховище комплексного призначення – це водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреаційних).

Водні об’єкти надаються у користування на земельних торгах (статті 135-139 Земельного кодексу України) у комплексі із земельною ділянкою органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (при цьому віднесення водного обєкта до загальнодержавного або місцевого значення не має), відповідно до договору оренди, погодженого з територіальними органами Державного агенства водних ресурсів України. Типовий договір оренди водних обєктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2013 року №420.

У договорі оренди водного обєкта визначаються зобовязання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного обєкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них територіальними органами Державного агентства водних ресурсів України, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.

Крім того, типовим договором оденки передбачено відповідальність орендаря за шкоду третім особам, що може виникнути внаслідок неналежного виконання умов договору.

Надання водних обєктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного обєкта. Порядок розроблення паспорта водного обєкта затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 18.05.2013 року №775/23307. Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні обєкти затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 року №236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 року №986/23815.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні обєкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, зазначених законом. Так, зокрема у статті 47 Водного кодексу України передбачені можливість та порядок обмеження права загального водокористування .

Відповідно до положень зазначеної статті на водних обєктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний обєкт в оренду, що може бути врегульовано у договорі оренди або у додатковій угоді між ними.

Водокористувач (орендар), який узяв водний обєкт у користування на умовах оренди, зобовязаний доводити до відома населення умови водокористування та заборони загального водокористування на водному обєкті.

Орендарі водного обєкта зобовязані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо)

Громадяни України мають право реалізовувати свої права на загальне водокористування у передбачених для цього місцях. При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку. Якщо водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов, загальне водокористування визначається дозволеним без обмежень, а заборона загального водокористування водними обєктами, наданими в користування на умовах оренди, є підставою для розірвання договору оренди.

По-друге, частини рибогосподарських водних об’єктів, рибогорибогосподарські технічні водойми, акваторії (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаються в користування на умовах оренди відповідно до статті 14 Закону України „Про аквакультуру” для цілей аквакультури.

Рибогосподарською технологічною водоймою є штучно створена водойма спеціального технологічного призначення, що визначається технічним проектом та/або паспортом, яка наповнюється штучно за допомогою гідротехнічних споруд і пристроїв та призначена для створення умов існування і розвитку обєктів аквакультури (до зазначених водойм відносяться водойми державних та комунальних підприємств рибогосподарської галузі).

Щодо орендарів, то відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання водних обєктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належить сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям.

Щодо водного обєкта, частина якого розташована в межах населеного пункту, а інша частина за його межами, то одним із способів надання такого обєкта в оренду –зміна меж населеного пункту таким чином, щоб весь водний обєкт знаходився в межах населеного пункту або за його межами. Зміна меж населеного пункту здійснюється у порядку, передбаченому Земельним кодексом України (статті 173-176 Земельного кодексу України). Також можливим є передача частини земельної ділянки (дна водного обєкта) у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 177 Земельного кодексу України).

Щодо діючих договорів укладених до 01.07.2013 року, то відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керуються при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше передбачене договором.

Крім того, відповідно до статті 32 Закону України „Про оренду землі” перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи орендаря не є підставою для зміни умов договору, якщо інше не передбачене договором.
 

Олег ДЯЧУК,

провідний інженер з використання водних ресурсів Володимирецького УВГ


 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 37 гостей на сайті