HomeНовиниОфіційноПро районний бюджет на 2013 рік

Про районний бюджет на 2013 рік

( 0 Votes )

Рішення від 21 грудня  2012 року № 249

Про районний  бюджет на 2013 рік

 Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада вирішила :

  

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету  на 2013 рік у сумі 341 728,4 тис.грн., у тому числі:

обсяг дотації вирівнювання у сумі 162 417,4 тис.грн.,  додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів -
1 386,1 тис.грн., субвенцій з державного бюджету – 159 026,2 тис.грн. та субвенцій з обласного бюджету  - 4 099,9 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі
339 059,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету - в сумі 2 669,0 тис.грн., (додаток 1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 341 728,4 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 334 295,4 тис.грн., видатків спеціального фонду бюджету – 7433,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 5 582,1 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4 764,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі        4 764,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі
4 764,0 тис.грн. (додаток 5).

5.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 334,3 тис.грн.

6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам району (додаток 4) на 2013 рік:

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам з державного бюджету у сумі
162 417,4 тис.грн.;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району  у сумі  1 386,1  тис.грн.; 

- субвенцій з державного бюджету (окремо за видами) у сумі         159 026,2 тис.грн.;

- субвенцій з обласного бюджету (окремо за видами) у сумі               4 099,9 тис.грн.;

- іншої субвенції, переданої обласному бюджету на утримання центру професійної реабілітації інвалідів в сумі 27,3 тис.грн.;

- іншої субвенції, переданої міському бюджету м. Кузнецовськ на утримання КЗ «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» в сумі 100,0 тис.грн.

Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків протягом 2013 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.

7.Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету, затверджених розпорядженням голови  районної державної адміністрації від 14 грудня 2012 року № 450 «Про порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл та селищ на 2013 рік» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами згідно із додатком 4 до цього рішення.

8.Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету    (додаток 7).

9.Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, здійснити розподіл нерозподіленого резерву по капітальних вкладеннях, а в разі необхідності здійснювати перерозподіл капітальних вкладень за об’єктами, видатки на які у 2013 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного  бюджету, в тому числі виділяти інші субвенції місцевим бюджетам.

10.Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 124,6 тис.грн.

Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

11.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.  

12. Відповідно до  пункту 5 частини 3 статті 101  Бюджетного кодексу  України затвердити передачу кількості споживачів (дітей віком до 6 років) між місцевими бюджетами району (додаток 6).

13.Затвердити населення, що обслуговується районними  клубними закладами в кількості 8 950 чоловік.

14.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

15.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму
2 217,3 тис.грн. (додаток 8).

16.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації надати право   фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків  та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, надати право   фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків  та до розпису районного бюджету.

17.Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2013 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

18.Затвердити на 2013 рік обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для  сільських та селищних бюджетів в сумі 1 179,5 тис.грн.,  для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, згідно із додатком 4 до цього рішення.

 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування у звязку з неможливістю проведення ними технічного нагляду за ходом робіт на обєктах, що фінансуватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пенктах, делегувати повноваження по використанню зазначеної субвенції обласній державній адміністрації.

19.Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків здійснювати розподіл та перерозподіл за об’єктами та між видатками споживання і розвитку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 972 „Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” із змінами та згідно з повідомленнями органів Державної казначейської служби України, в тому числі шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам.

20.Дозволити районній  державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати:

позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету на 2013 рік, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

21.Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

22.Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків  (Романов В.О.)

 

    Голова ради  Василь КОВЕНЬКО 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити